Tuần lễ kim cương

2022-06-21 09:10
Mừng đại lễ 30/4 – 1/5, cổng game Esports Việt Nam mở sự kiện tặng game thủ hàng trăm kim cương “giắt túi làm vốn”.

Cụ thể:
  • Đăng nhập mỗi ngày để nhận được 30 kim cương
  • Thời gian: 28/04 – 04/05/2022
  • KHÔNG cần đăng nhập các ngày liên tiếpBạn chỉ cần đăng nhập, kim cương đã có chúng tôi lo

Tuần lễ kim cương

2022-06-21 09:10
Mừng đại lễ 30/4 – 1/5, cổng game Esports Việt Nam mở sự kiện tặng game thủ hàng trăm kim cương “giắt túi làm vốn”.

Cụ thể:
  • Đăng nhập mỗi ngày để nhận được 30 kim cương
  • Thời gian: 28/04 – 04/05/2022
  • KHÔNG cần đăng nhập các ngày liên tiếpBạn chỉ cần đăng nhập, kim cương đã có chúng tôi lo