ĐẤU GIẢI

ESPORTS.VN là nền tảng game trực tuyến biến các game mobile thông thường trở thành các trò chơi mang tính thi đấu.

Thông qua thư viện trò chơi mở rộng, người chơi có thể cạnh tranh với nhau cho mục đích giải trí và thậm chí hơn thế nữa!


THAM GIA NGAY
ĐẤU GIẢI

ESPORTS.VN là một nền tảng Game trực tuyến biến các Game mobile thông thường trở thành các trò chơi mang tính thi đấu.

Thông qua thư viện trò chơi mở rộng, người chơi có thể cạnh tranh với nhau cho mục đích giải trí và thậm chí hơn thế nữa.


THAM GIA NGAY

giải đấu

COMING SOON

Bàn Tay Vàng
Thể loại: Casual
23/05/2022
Nền tảng: PC, Mobile
05/06/2022
Thưởng:
6.000.000 VND

COMING SOON

Năng nhặt chặt bị
Thể loại: Casual
06/2022
Nền tảng: PC, Mobile
Thưởng:
6.000.000 VND

giải đấu

COMING SOON

Bàn Tay Vàng
Thể loại: Casual
23/05/2022
Nền tảng: PC, Mobile
05/06/2022
Thưởng:
6.000.000 VND

COMING SOON

Năng nhặt chặt bị
Thể loại: Casual
06/2022
Nền tảng: PC, Mobile
Thưởng:
6.000.000 VND